चालू घडामोडी

क्षणचित्रे

 
रामगड (कणकवली) मोहीम २ – ३ नोव्हेंबर २०१९ आनंदाची दिवाळी २०१९ – रत्नागिरी (माचाळ) रायगड (लाडवली) येथे दुर्गवीर तर्फे संगणक संचाचे वापट
   

 

रामगड (कणकवली) मोहीम २ – ३ नोव्हेंबर २०१९ आनंदाची दिवाळी २०१९ – रत्नागिरी (माचाळ) रायगड (लाडवली) येथे दुर्गवीर तर्फे संगणक संचाचे वापट
   
दिवाळी भेट – नागोठणे, सुधागड, परळी गरजूना ‘ दिवाळी भेट-कलिवडे धनगरवाडा, कोल्हापूर कलानिधीगड संवर्धन मोहीम – २५-१२-२०१८
   
कलानीधीगड संवर्धन – नोव्हेंबर २५, २०१८ यशवंतगड संवर्धन – नोव्हेंबर २४-२५, २०१८ मानगड श्रमदान – २५-११-२०१८
   
किल्ले मृगगड व उंबरखिंड भ्रमंती  – ऑगस्ट १९, २०१८ शालेय साहित्य वाटप  खोपोली – २०१८ शैक्षणिक साहित्य वाटप  संगमेश्वर – २०१८
                                                                                
सामानगड श्रमदान – जून १०, २०१८ मृगगड श्रमदान मोहीम. जून १७, २०१८  सामानगड-वल्लभगड गुढीपाडवा – २०१८
   
  मृगगड फलक मोहीम – मार्च २, २०१८ महिपाळगड श्रमदान – मार्च ४ , २०१८ किल्ले कलानिधीगड गुढीपाडवा २०१८
   
  काळानंदी श्रमदान – जानेवारी १४, २०१८   सुरगड श्रमदान – जानेवारी ६, २०१८ सामानगड श्रमदान – १४ जानेवारी २०१८
   
  वल्लभगड श्रमदान – नोव्हेंबर २५, २०१७   वल्लभगड श्रमदान – ७ जानेवारी २०१८ साल्हेर विजय दिन – ५ जानेवारी २०१८
   
  महिपाळगड श्रमदान – डिसेंबर ३१, २०१७
महिपाळगड श्रमदान – डिसेंबर १०, २०१७ सुरगड श्रमदान – डिसेंबर ३, २०१७
   
  वल्लभगड श्रमदान – नोव्हेंबर २५, २०१७    मृगगड श्रमदान – नोव्हेंबर ५, २०१७ साल्हेर दुर्ग संवर्धन – नोव्हेंबर १२, २०१७
   
विजयोदुर्गोस्तव २०१७ : किल्ले वल्लभगड विजयोदुर्गोस्तव २०१७ : किल्ले सामानगड मृगगड फलक मोहीम : २४-०९-२०१७
 सामानगड आणि दुर्गसंवर्धन रामगड – महाराष्ट्र दिन :०१-०५-२०१७ सुरगड फलक मोहीम : १६-०४-२०१७
 
वल्लभगड श्रमदान : २६ मार्च, २०१७ सामानगड श्रमदान  : १९ मार्च, २०१७ मृगगड श्रमदान : १२ मार्च, २०१७
भिवगड श्रमदान मोहीम : ७ ऑगस्ट, २०१६ मानगड श्रमदान मोहीम : ८ मे, २०१६  सुरगड “महिला विशेष मोहीम ८/१०/२०१६