क्षणचित्रे

 

 

 

 

 

 

   मृगगड श्रमदान – नोव्हेंबर ५, २०१७ साल्हेर दुर्ग संवर्धन – नोव्हेंबर १२, २०१७
   

 

 

 

विजयोदुर्गोस्तव २०१७ : किल्ले वल्लभगड विजयोदुर्गोस्तव २०१७ : किल्ले सामानगड मृगगड फलक मोहीम : २४-०९-२०१७

 

 

 सामानगड आणि दुर्गसंवर्धन रामगड – महाराष्ट्र दिन :०१-०५-२०१७ सुरगड फलक मोहीम : १६-०४-२०१७
 

 

 

वल्लभगड श्रमदान : २६ मार्च, २०१७ सामानगड श्रमदान  : १९ मार्च, २०१७ मृगगड श्रमदान : १२ मार्च, २०१७

 

 

भिवगड श्रमदान मोहीम : ७ ऑगस्ट, २०१६ मानगड श्रमदान मोहीम : ८ मे, २०१६  सुरगड “महिला विशेष मोहीम ८/१०/२०१६