क्षणचित्रे

 

 

कलानीधीगड संवर्धन – नोव्हेंबर २५, २०१८ यशवंतगड संवर्धन – नोव्हेंबर २४-२५, २०१८ मानगड श्रमदान – २५-११-२०१८
   

 

दिवाळी भेट – नागोठणे, सुधागड, परळी गरजूना ‘ दिवाळी भेट-कलिवडे धनगरवाडा, कोल्हापूर कलानिधीगड संवर्धन मोहीम – २५-१२-२०१८
   

 

 

किल्ले मृगगड व उंबरखिंड भ्रमंती  – ऑगस्ट १९, २०१८ शालेय साहित्य वाटप  खोपोली – २०१८ शैक्षणिक साहित्य वाटप  संगमेश्वर – २०१८
                                                                                

 

सामानगड श्रमदान – जून १०, २०१८ मृगगड श्रमदान मोहीम. जून १७, २०१८  सामानगड-वल्लभगड गुढीपाडवा – २०१८
   

 

  मृगगड फलक मोहीम – मार्च २, २०१८ महिपाळगड श्रमदान – मार्च ४ , २०१८ किल्ले कलानिधीगड गुढीपाडवा २०१८
   

 

  काळानंदी श्रमदान – जानेवारी १४, २०१८   सुरगड श्रमदान – जानेवारी ६, २०१८ सामानगड श्रमदान – १४ जानेवारी २०१८
   

 

 

  वल्लभगड श्रमदान – नोव्हेंबर २५, २०१७   वल्लभगड श्रमदान – ७ जानेवारी २०१८ साल्हेर विजय दिन – ५ जानेवारी २०१८
   

 

 

  महिपाळगड श्रमदान – डिसेंबर ३१, २०१७
महिपाळगड श्रमदान – डिसेंबर १०, २०१७ सुरगड श्रमदान – डिसेंबर ३, २०१७
   

 

 

  वल्लभगड श्रमदान – नोव्हेंबर २५, २०१७    मृगगड श्रमदान – नोव्हेंबर ५, २०१७ साल्हेर दुर्ग संवर्धन – नोव्हेंबर १२, २०१७
   

 

 

 

विजयोदुर्गोस्तव २०१७ : किल्ले वल्लभगड विजयोदुर्गोस्तव २०१७ : किल्ले सामानगड मृगगड फलक मोहीम : २४-०९-२०१७

 

 

 सामानगड आणि दुर्गसंवर्धन रामगड – महाराष्ट्र दिन :०१-०५-२०१७ सुरगड फलक मोहीम : १६-०४-२०१७
 

 

 

वल्लभगड श्रमदान : २६ मार्च, २०१७ सामानगड श्रमदान  : १९ मार्च, २०१७ मृगगड श्रमदान : १२ मार्च, २०१७

 

 

भिवगड श्रमदान मोहीम : ७ ऑगस्ट, २०१६ मानगड श्रमदान मोहीम : ८ मे, २०१६  सुरगड “महिला विशेष मोहीम ८/१०/२०१६